Anna - 12 февраля, 2011 - 16:42

A podrivi domov v Moskve,v Volgodonske,i neudavshisy v Ryzane, zabili Putinu pripisat.